Den kulturelle skolesekken

piano.png

Om DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS)er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet, og sørger for at alle elever er sikret opplevelser innenfor områdene, visuelle uttrykk, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv og film. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken det nasjonale ansvaret for ordninga. Den kulturelle skolesekken blir finansiert av Spillemidler etter overskudd fra Norsk Tipping. Utøvere kan melde interesse for å delta på Nettsiden til DKS.

Trondheim kommune har gjennomføringsansvaret for DKS i kommunen. DKS ligger under Kulturskolen. DKS Trondheim har sin egen nettside for skoler i Trondheim og utøvere og her kan du lese mer om DKS og barnehagesekken i Trondheim kommune.

Administrasjon

Den kulturelle skole- og barnehagesekken:

Øyvind Anda, Avdelingsleder: Tlf. 934 42 916

Guri Krog Dodig, Turnélegger: Tlf. 970 72 745