Koronarestriksjoner i Kulturskolen

Korona.jpg

Oppdatert 2021-12-14

Regjeringen innfører nå nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Dette har betydning også for kulturskolen. Trondheim kulturskole skal, på linje med alle grunnskolene og barnehagene drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember.

Dette betyr at vi finne tilbake til de tiltakene vi hadde før sommeren. Undervisningen vil gå som normalt, men med restriksjoner for gult nivå. Her finner du vår trafikklysmodell, hvor vi ser at gult nivå innebærer følgende:

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Forsterket renhold
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Begrens sambruk av instrument, utstyr, kostymer og lignende
 • Gruppeundervisning kan foregå innenfor til enhver tid gjeldende regler
 • Ansatte kan undervise elever fra forskjellige kohorter og skoler
 • Ingen avstandskrav mellom elever
 • Tilstreb 1 meter avstand mellom elev og lærer eller andre ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Foreldre venter ute hvis ikke annet er avtalt

Regjeringen strammer også inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Trondheim kulturskole gjennomfører konserter/forestillinger/ utstillinger/juleavslutninger mm for elever og foreldre med publikumstall og smittevern i tråd med nasjonal forskrift for offentlige arrangementer. De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember, og de gjelder inntil videre i fire uker. Det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger. Oppdaterte regler finnes på Trondheim kommunes hjemmesider.