Musikal

0001_TRKK_kommunikasjonsK_foto_1000x1000px_teater_FP.png

Liker du å synge, spille teater og å danse? Da er dette tilbudet noe for deg! Vi starter opp en gruppe med fokus på sceneformidling, der elevene skal lære seg å beherske alle disse sjangrene på en og samme tid.

Musikal er en populær genre, men den er også krevende fordi man ikke bare skal synge, spille teater og danse, men gjøre alt samtidig! Derfor er det også tre lærere knyttet til gruppen, med hver sin ekspertise i fagene sang, teater og dans. Vi skal jobbe med grunnleggende teknikker i alle fagene og jobber mot en visning/forestilling mot slutten av året.

Vi ønsker elever med interesse for faget og som ønsker å lære. Elevene må påregne 2-4 øvingshelger i løpet av året samt noen ekstra danseøvinger på fredager.

Aldersgrense: Fra 13 år

Kursdag: Torsdager

Undervisningssted: Huseby skole

    Alder:

    Fra 13 år

    Pris: