Sang

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_sang.png

I sangundervisningen legger vi vekt på å ta vare på og utvikle elevens sangglede, mestringsfølelse og egen musikalitet. Elevene vil få undervisning i pop, jazz, rock, musikaler, klassisk og folkemusikk, individuelt og i grupper satt sammen etter alder og nivå. Undervisningen vil gi råd om stemmens utviklingsmuligheter. Gjennom konsertvirksomhet vil elevene få erfaring i både formidling og tekstforståelse.

Barnekor

Liker du å synge sammen med andre? Da er dette tilbudet for deg. Hver tirsdag får du synge med andre på samme alder i Olavshallen. Her får du: lære deg mange nye sanger i ulike sjangre, synge flerstemt, leke med musikk, synge solo, lære deg litt noter, synge på konserter og ha det gøy! Her er det to sangpedagoger og en pianist som er lærere.

Barnekor 1: Tirsdager kl 17.40 - 18.25 og passer for deg i 1. - 2. klasse (Olavshallen)
Barnekor 2: Tirsdager kl 17.30 - 18.15 og passer for deg i 3. - 4. klasse (Olavshallen)
Barnekor 3: Tirsdager kl 18.30 - 19.15 og passer for deg i 5. - 7. klasse (Olavshallen)

Sang (Individuell/smågruppe)

I sangundervisningen legger vi vekt på å ta vare på og utvikle elevens sangglede, mestringsfølelse og egen musikalitet. Elevene vil få undervisning i pop, jazz, rock, musikaler, klassisk og folkemusikk, individuelt og i grupper satt sammen etter alder og nivå. Undervisningen vil gi råd om stemmens utviklingsmuligheter. Gjennom konsertvirksomhet vil elevene få erfaring i både formidling og tekstforståelse.

Aldersgrense: 11 - 20 år

Individuell undervisning eller smågruppe (2-3 elever)

Innhold i undervisningen:

  • grunnleggende sangteknikk og utforskende stemmebruk
  • notelære/teori
  • rytmisk trening
  • musikalsk utforming
  • flerstemt sang
  • formidling og konserttrening
Aspirantkor Nidarosdomens guttekor

Aspirantkoret er for deg som har lyst til å prøvesynge for Nidarosdomens guttekor

Aspirantkoret består av gutter i alderen 7 - 10 år. I tillegg har vi Rekruttgruppa for deg som går i 1. klasse. I aspirantkoret får du grunnleggende opplæring i sangteknikk, noter og musikkteori.

Aspirantopplæringen foregår vanligvis over to år. I aspirantkor 1 har vi fokus på sangglede og grunnleggende opplæring i sang og noter.

I aspirantkor 2 lærer guttene å synge tostemt og lærer basisrepertoar. Også her jobber vi videre med noter og musikkteori.

Aspirantkoret deltar hvert semester på gudstjenester i Nidarosdomen, blant annet synger de på en høymesse sammen med Nidarosdomens guttekor og på barnehagegudstjeneste for barnehagebarn i Trondheim. Vi deltar også på konserter arrangert av sangavdelingen i kulturskolen.

Målet for aspirantkoret er å gi guttene et solid grunnlag for å bli gode korsangere og gjennom tiden i aspirantkoret forberedes guttene på en opptaksprøve til Nidarosdomens guttekor.

Aspirantkoret har åpent inntak, altså ingen opptaksprøve, men det er opptaksprøve for å komme inn i Nidarosdomens guttekor. Denne opptaksprøven gjennomføres vanligvis i slutten av hvert semester i aspirantkor 2.

Koret ledes av Bjørn Sigurd Skjelbred og Johanne Bjørkhaug

Du kan lese mer om Nidarosdomens guttekor på www.guttekor.no

Inntak: 
Aspirantkoret har inntak to ganger i året, med oppstart på høsten og etter nyttår.

Aspirantkor Nidarosdomens jentekor

Aspirantkoret er for deg som har lyst til å prøvesynge for Nidarosdomens jentekor.

Aspirantkoret består jevnlig av ca 30 jenter i alderen 8-10 år.

I aspirantkoret får du grunnleggende opplæring i sangteknikk, noter og musikkteori.

Aspirantopplæringen foregår vanligvis over to år. I de første året synger man i aspirantkor 1. Her er jentene delt i mindre grupper hvor vi har fokus på sangglede og noteopplæring.

Det andre året synger jentene i aspirantkor 2. Da samles alle i en stor gruppe. Her er det mer fokus på sangopplæring og flerstemmig sang, men fortsatt også fokus på notelære og musikkteori.

Aspirantkoret deltar hvert semester på gudstjenester i Nidarosdomen, blant annet på Lysmesse sammen med Jentegruppa i Jentekoret og på barnehagegudstjeneste for barnehagebarn i Trondheim. Vi deltar også på konserter arrangert av sangavdelingen i kulturskolen.

Målet for aspirantkoret er å gi jentene et solid grunnlag for å bli gode korsangere og gjennom de to årene i aspirantkoret forberedes jentene på en opptaksprøve til Nidarosdomens jentekor. Aspirantkoret har åpent inntak, altså ingen opptaksprøve, men det er opptaksprøve for å komme inn i Nidarosdomens jentekor. Denne opptaksprøven gjennomføres vanligvis i slutten av vårsemesteret etter aspirantkor 2.

Aspirantkoret ledes av Johanne Bjørkhaug

Du kan lese mer om Nidarosdomens jentekor på www.jentekor.no

Inntak:

Aspirantkoret har inntak én gang i året med oppstart på høsten.

Rap

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.

Innhold i undervisningen:
Rap er et undervisningstilbud i kulturskolen hvor elevene vil skape og fremføre egne tekster, og jobbe sammen med andre uttrykk innenfor urban ungdomskultur.

Aldersgrense:
Fra 12 år

Undervisningssted:
Bispehaugen skole

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

7-20

Pris: