Sirkus

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_sirkus.png

Sirkus har blitt et av våre mest populære fag i kulturskolen. Elevene får arbeide med ulike disipliner, som sjonglering, balansekunst, akrobatikk og mye mer. Etterhvert som elevene blir eldre får de velge spesialisering innenfor det området de liker best. Innenfor sirkus er samhold og samarbeid svært viktig. Vi underviser alltid i grupper. Les mer om tilbudet i sirkus under her:

Sirkus

I sirkusundervisningen vektlegger vi elevens skaperglede, mestringsfølelse, egen skaperkraft og treningsglede.


Alder
6 - 20 år

Innhold i undervisningen
Elevene får lære ulike sirkusdisipliner som blant annet gulvakrobatikk, sjonglering og luftakrobatikk, kunstnerisk og scenisk arbeid i sirkus. Samtidig legger vi vekt på å utvikle elevens evner til samarbeid og selvdisiplin. Elevene får lære ulike disipliner før de eventuelt finner sitt eget spesialfelt innen sirkusfaget.

Gruppeinndeling
Sirkus 1     6 - 9 år    Nybegynner
Sirkus 2    10 - 12 år Nybegynner og viderekommende
Sirkus 3    fra 12 år  Ungdom  
Sirkurious fra 11 år Viderekommende (NB! To treninger pr uke, to elevplasser)

Utstyr
Elever stiller i treningstøy som det er lett å bevege seg i.

Undervisningssted, se timeplan
Huseby barneskole, Ila skole, Charlottenlundhallen, Okstad skole og Strindheim skole

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

Fra 6 år

Pris: