Slagverk

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_slagverk.png

Slagverk er et allsidig, spennende og svært populært fagområde som omfatter alle slags trommeinstrumenter, og melodiske slagverksinstrumenter som xylofon og marimba. Slagverksinstrumenter brukes i nesten alle musikktradisjoner. I kulturskolen tilbyr vi også samspill i korps, band og mindre slagverkensembler.

Slagverk

Innhold i undervisningen:

  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelære/teori
  • sjangerforståelse
  • samspill

Utstyr: Elever må ha eget instrument for hjemmeøving

Samspill: Band, Rett i band, Slagverkensemble, Korps

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

8 - 19

Pris: