Stryk/Harpe

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_strykeinstrument.png

Strykeinstrumentene består av fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Alle disse instrumentene brukes i mange sjangere, alt fra orkester til folkemusikk. Hvert av strykeinstrumentene har sin egen klang og personlighet. Vi tilbyr undervisning for strykere helt ned til 5 år gjennom vårt mintilbud. Les mer om strykeundervisningen under her.

Ministryk

Ministryk er vårt nybegynnertilbud der voksne lærer samtidig med barna sine. 

Søk plass på fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Hvis barnet er 5 eller 6 år, får dere tilbud på ministryk.

Tilbudet for 5- åringer foregår i Olavskvartalet hver onsdags morgen kl. 08:00- 08:45 eller kl. 08:50- 09:35.
Tilbudet for 6- åringer foregår i Olavskvartalet hver onsdags ettermiddag kl. 15:00- 15:45 eller kl. 15:50-16:35.

Elever kan leie instrumenter i riktig størrelse hos oss. Foreldre må skaffe instrument selv, hovedsakelig.

Pris:
kr 2285 kr per semester.

Fiolin

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen: 
- grunnleggende spilleteknikk 
- notelære/teori 
- rytmisk trening 
- samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill
Samspill er en viktig del av instrumental opplæringen og på stryk har vi flere ulike samspillstilbud.
Foruten instrumentalundervisningen som ofte foregår i grupper, har vi også samspillsbaserte nybegynnergrupper for de minste som heter Ministryk for 5 og 6 åringer og Rett i orkester for 7, 8 og 9 åringer.

Det frivillige musikklivet med 4 skoleorkestre i Trondheim er en viktig samarbeidspart.
Byåsen skoleorkester, Heimdal skoleorkester, Ila strykerband og Strinda strykeorkester.

Filiokus er et samspillstilbud for alle strykerelever fra og med 2. året i opplæringen. Det er gratis og elevene samles i de bydelene de sogner 2-3 ganger i semesteret. Invitasjon kommer fra hovedlærer.

Pris:
kr 2285 kr per semester

Bratsj

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill
Samspill er en viktig del av instrumental opplæringen og på stryk har vi flere ulike samspillstilbud.
Foruten instrumentalundervisningen som ofte foregår i grupper, har vi også samspillsbaserte nybegynnergrupper for de minste som heter Ministryk for 5 og 6 åringer og Rett i orkester for 7, 8 og 9 åringer.

Det frivillige musikklivet med 4 skoleorkestre i Trondheim er en viktig samarbeidspart.
Byåsen skoleorkester, Heimdal skoleorkester, Ila strykerband og Strinda strykeorkester.

Filiokus er et samspillstilbud for alle strykerelever fra og med 2. året i opplæringen. Det er gratis og elevene samles i de bydelene de sogner 2-3 ganger i semesteret. Invitasjon kommer fra hovedlærer.

Pris:
kr 2285 kr per semester

Cello

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Pris:
kr 2285 kr per semester

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill
Samspill er en viktig del av instrumental opplæringen og på stryk har vi flere ulike samspillstilbud.
Foruten instrumentalundervisningen som ofte foregår i grupper, har vi også samspillsbaserte nybegynnergrupper for de minste som heter Ministryk for 5 og 6 åringer og Rett i orkester for 7, 8 og 9 åringer.

Det frivillige musikklivet med 4 skoleorkestre i Trondheim er en viktig samarbeidspart.
Byåsen skoleorkester, Heimdal skoleorkester, Ila strykerband og Strinda strykeorkester.

Filiokus er et samspillstilbud for alle strykerelever fra og med 2. året i opplæringen. Det er gratis og elevene samles i de bydelene de sogner 2-3 ganger i semesteret. Invitasjon kommer fra hovedlærer.

Pris:
kr 2285 kr per semester

Kontrabass

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill
Samspill er en viktig del av instrumental opplæringen og på stryk har vi flere ulike samspillstilbud.
Foruten instrumentalundervisningen som ofte foregår i grupper, har vi også samspillsbaserte nybegynnergrupper for de minste som heter Ministryk for 5 og 6 åringer og Rett i orkester for 7, 8 og 9 åringer.

Det frivillige musikklivet med 4 skoleorkestre i Trondheim er en viktig samarbeidspart.
Byåsen skoleorkester, Heimdal skoleorkester, Ila strykerband og Strinda strykeorkester.

Filiokus er et samspillstilbud for alle strykerelever fra og med 2. året i opplæringen. Det er gratis og elevene samles i de bydelene de sogner 2-3 ganger i semesteret. Invitasjon kommer fra hovedlærer.

Pris:
kr 2285 kr per semester

Kammermusikk

Kammermusikk er et uttrykk som er innarbeidet i den klassiske sjangeren, og som egentlig bare betyr noen som spiller sammen med andre musikere i en mindre gruppe. Tradisjonelt tenker man gjerne på strykekvartetter, klavertrioer og blåsekvintetter. Kulturskolen har imidlertid en romslig definisjon av begrepet, hvor fellesnevneren er at samspill med andre elever står i sentrum, og vi har derfor mange varianter av kammermusikk.

Vi plukker ut elever fra søkerlista som passer sammen alders- og nivåmessig.

Pris:
kr 1 143 per semester. Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

Folkemusikk

Folkens er en kammermusikkgruppe som spiller folkemusikk fra ulike deler av den vestlige verden.

Det er to ulike grupper inndelt etter nivå og alder: Folkens junior og Folkens senior.

I Folkens spiller man kun uten noter, og man lærer folkemusikkmelodier på gehør. I tillegg lærer man å arrangere, spille 2.stemmer og ”kompe”.

Tilbudet Folkens er i utgangspunktet åpent for de fleste melodiinstrumenter, men det må gå an å spille i alle toneartene på instrumentet.


Mange i Folkens spiller fele/fiolin, men instrumenter som fløyter,trekkspill, eller ulike typer komp instrumenter vil også egne seg godt.

For å søke Folkens bør du ha spilt i minst tre år.


Pris:

kr. 1 143 per semester. Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

Harpe

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.

Harpe er et instrument med fantastiske klangvariasjoner og muligheter, man kan spille harpe helt alene, man kan spille kammermusikk og man kan spille i orkester.

Innhold i undervisningen baserer seg på fagplan for musikk

Alder
8 - 20 år

Undervisningssted
Olavshallen

Utstyr
Elevene får leie instrumenter av kulturskolen. I tillegg trengs det notestativ og kromatisk tuner for stemming av harpen

Pris:
kr 2285 kr per semester

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

Fra 5 år

Pris:

Se pris under tilbudene.