Strykeinstrumenter

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_strykeinstrument.png

Strykeinstrumentene består av fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Alle disse instrumentene brukes i mange sjangere, alt fra orkester til folkemusikk. Hvert av strykeinstrumentene har sin egen klang og personlighet. Vi tilbyr undervisning for strykere helt ned til 5 år gjennom vårt mintilbud. Les mer om strykeundervisningen under her.

Ministryk

Ministryk er vårt nybegynnertilbud der voksne lærer samtidig med barna sine. 

Søk plass på fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Hvis barnet er 5 eller 6 år, får dere tilbud på ministryk.

Tilbudet for 5- åringer foregår i Olavskvartalet hver onsdags morgen kl. 08:00- 08:45 eller kl. 08:50- 09:35.
Tilbudet for 6- åringer foregår i Olavskvartalet hver onsdags ettermiddag kl. 15:00- 15:45 eller kl. 15:50-16:35.

Elever kan leie instrumenter i riktig størrelse hos oss. Foreldre må skaffe instrument selv, hovedsakelig.

Fiolin

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen: 
- grunnleggende spilleteknikk 
- notelære/teori 
- rytmisk trening 
- samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill
Rett i orkester for nybegynnere,
Filiokus for 2. års elever
Kammermusikk,
Folkemusikk 

Bratsj

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill

Rett i orkester for nybegynnere

Filiokus for 2. års elever

Kammermusikk

Folkemusikk 

Cello

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill

Rett i orkester for nybegynnere 

Filiokus for 2. års elever

Kammermusikk

Folkemusikk 

Kontrabass

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.


Alder
5 - 20 år

Ministryk
Tilbud for de yngste (5 - 6 år), fiolin, bratsj, cello eller kontrabass. Voksne lærer samtidig med barna sine.

Innhold i undervisningen
Grunnleggende spilleteknikk 
Notelære/teori 
Rytmisk trening 
Samspill

Utstyr
Elever kan leie instrument fra Kulturskolen. Voksne må selv skaffe instrument.

Undervisningssted
Alle bydeler og Olavskvartalet

Samspill

Rett i orkester for nybegynnere 

Filiokus for 2. års elever

Kammermusikk

Folkemusikk 

Kammermusikk

Kammermusikk er et uttrykk som er innarbeidet i den klassiske sjangeren, og som egentlig bare betyr noen som spiller sammen med andre musikere i en mindre gruppe. Tradisjonelt tenker man gjerne på strykekvartetter, klavertrioer og blåsekvintetter. Kulturskolen har imidlertid en romslig definisjon av begrepet, hvor fellesnevneren er at samspill med andre elever står i sentrum, og vi har derfor mange varianter av kammermusikk.

Vi plukker ut elever fra søkerlista som passer sammen alders- og nivåmessig.

Harpe

I instrumentalundervisningen legger vi særlig vekt på å ta vare på og utvikle elevens spilleglede og mestringsfølelse, egen musikalitet.

Harpe er et instrument med fantastiske klangvariasjoner og muligheter, man kan spille harpe helt alene, man kan spille kammermusikk og man kan spille i orkester.

Innhold i undervisningen baserer seg på fagplan for musikk

Alder
8 - 20 år

Undervisningssted
Olavshallen

Utstyr
Elevene får leie instrumenter av kulturskolen. I tillegg trengs det notestativ og kromatisk tuner for stemming av harpen

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

Fra 5 år

Pris: