Teater

0001_TRKK_kommunikasjonsK_foto_opt_teater.png


Teater  er en morsom, allsidig og spennende uttrykksform. Elevene lærer ulike teaterteknikker og får erfaring i rollespill, samarbeid og improvisasjon, og får være med på å sette opp små og større forestillinger. Teater som moderne kunstform oppsto i det gamle Hellas. Teaterlærerne i kulturskolen henter inspirasjon fra mange ulike teaterformer og teknikker; fra Commedia del arte til moderne teaterimprovisasjon.

Teater

I teaterundervisningen legger vi vekt på å ta vare på og utvikle elevens skaperglede, mestringsfølelse, egen skaperkraft og spilleglede.


Alder
6 - 20 år

Innhold i undervisningen
Elevene lærer ulike teaterteknikker og får erfaring i rollespill, samarbeid og improvisasjon. De vil også lære hva som er viktige elementer i en teaterproduksjon, hvilke virkemidler som kreves, og hvordan de best kan brukes. Undervisning en gang pr. uka i grupper fordelt etter alder og nivå, og med 7–14 elever i hver gruppe.

Gruppeinndeling
Dramaleik 1 og 2
Nybegynner 6-9 år
I Dramaleik vektlegger vi trygghet i gruppen, uttrykk gjennom bevegelse, fortelling, dramatisering, sanse – og rollelek.
Teater 1 (Nybegynner 10 -12 år)
Elevene vil lære om stemmebruk, enkelt manusarbeid og rollespill. Her fokuserer vi på trygghet i gruppa, og improvisasjon. 
Teater 2 (Viderekommende 10 -12 år)
Elevene får arbeide med større sceneproduksjon, manusarbeid og dans/koreografi.
Ungdom (nybegynnere/viderekommende 14 - 20 år)
Ungdomsgruppene arbeider repertoar, og  presenterer en ny forestilling hvert år. 

Utstyr

Undervisningssted, se timeplan
Bispehaugen skole, Byåsen skole, Huseby skole,  Hansbakken skole, Singsaker skole, Nidarvoll/Sunnland skole og Sørborgen skole

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

Fra 6 år

Pris: