Tilrettelagte tilbud

Visuelle+kunstfag+TKK+september+2018+Small+(61+of+147).jpg

Alle mennesker, uansett forutsetninger og interesser, er velkomne i Trondheim kulturskole. Ønsker du å være elev hos oss og trenger tilrettelagt undervisning, er det bare å ta kontakt. Du kan søke på alle tilbud i kulturskolen. Vi finner gode løsninger og tilpasninger for akkurat deg.


Vi tilbyr også egne tilbud med tilpasset musikkopplæring og musikkterapi for barn og unge med ulike spesielle behov eller utfordringer. Disse tilbudene tilbys på Dalgård skole og i våre lokaler i Olavshallen. Dette tilbudet kan du søke på under, se Musikkterapi.

Musikkterapi


Vi tilbyr tilpasset musikkopplæring og musikkterapi for barn og unge med ulike spesielle behov eller utfordringer som:

- lærevansker
- utviklingshemming
- autismespekterforstyrrelser

Tilbudet kan gis individuelt eller i grupper, med fokus på:

- musikkglede
- samspill
- mestring
- tilhørighet
- elevens ressurser


Musikkterapeuter i kulturskolen har spesiell kompetanse i å bruke musikken til å motivere, lage struktur
og oppnå kontakt og kommunikasjon med elevene. Dette stimulerer språkutvikling, oppmerksomhet og styrker motorikk og koordinasjon. Pedagogene legger til rette for trygghet og nye handlingsmuligheter for elever med ulike utfordringer, og innholdet i timene tilpasses elevens måte å delta på, i dialog med elevens foresatte.

Tilbudet gis i kulturskolens lokaler i Olavskvartalet og ved Dalgård skole.

Ingen aldersgrense, men vi prioriterer elever under 20 år.

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
Alder:

6

Pris: