Visuell kunst

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_visuellekunstfag_.png

Visuell kunst er en fellesbetegnelse for de billedskapende kunstartene, og representerer en fargerik, stimulerende og inspirerende uttrykksform. I kulturskolen underviser vi innen et bredt spekter av uttrykk og teknikker som tegning, maleri, skulptur, grafikk, animasjon, foto, digital kunst, mm. Vi jobber langsiktig i prosess, og legger vekt på at eleven i møte med lærere og medelever skal utvikle og få tillit til egen skaperevne.  De unge kunstnere får også vise fram verkene sine på forskjellige store og små kunstutstillinger.

Visuell kunst

I undervisningen i visuell kunst legger vi vekt på å ta vare på og utvikle elevens skaperglede, mestringsfølelse, og egen skaperkraft.

Vår digitale utstilling

Alder
8 - 20 år


Innhold i undervisningen
Gjennom deltakelse i skapende prosesser, fra idé til produkt, får elevene være selvstendige, skapende mennesker, og utvikle eget uttrykk og kreativitet. Våre fag er knyttet til observasjon, refleksjon og selvstendig tenkning, hvor intuisjon, fantasi og improvisasjon er sentrale begreper. Samtidig øver vi på grundighet og tålmodighet, og oppmuntrer elevene til å utvikle sin kritiske sans, og reflektere over eget arbeid for å frigjøre sin iboende skaperkraft og fantasi.


Undervisningen er en gang pr uke i grupper fordelt etter alder og nivå. Inntil 8 elever i hver gruppe.

Utstyr
Elever må betale en egenandel på kr. 200 per semester for utstyr.

Undervisningssted
Bispehaugen skole, Byåsen skole, Huseby barneskole, Nidarvoll/Sunnland skole, Ranheim skole, Sørborgen skole (Klæbu) og Brygga i Kjøpmannsgata 65.

Timeplan visuell kunst 24/25

Kunstfilm

I undervisningen i kunstfilm legger vi vekt på å ta vare på og utvikle elevens skaperglede, mestringsfølelse, og egen skaperkraft.

Alder
12 - 20 år


Innhold i undervisningen
Elevene lærer å arbeide kreativt og skape kunst i digitale medier! Elevene får opplæring innen et vidt spekter visuelle uttrykksformer som animasjon, film/video, foto, digital tegning mm. Vi arbeider langsiktig, og legger vekt på prosessen der digitale plattformer ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre uttrykksformer. Vi fokuserer på å gi elevene tillit til egen skaperevne. Undervisningen er en gang pr uke i grupper fordelt etter alder. Inntil 8 elever per gruppe.

Gruppeinndeling 
Nybegynner ungdom (12 - 20 år)

Undervisningssted
Brygga, Kjøpmannsgata 65

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
  • Fagplan
Alder:

Fra 8 år

Pris: